doanh nghiệp xuất khẩu qua Amazon

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp xuất khẩu qua Amazon, cập nhật vào ngày: 27/11/2021

105 doanh nghiệp Việt Nam đã được Bộ Công Thương lựa chọn để đào tạo và hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa qua trang thương mại điện tử (TMĐT) Amazon.