doanh thu sách thiếu nhi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh thu sách thiếu nhi, cập nhật vào ngày: 15/04/2024

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu Đường sách TPHCM đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng 32.7% so với năm 2021. Riêng doanh thu sách thiếu nhi tăng 115% so với cùng kỳ.