đối tượng bảo trợ xã hội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đối tượng bảo trợ xã hội, cập nhật vào ngày: 08/08/2022

Theo tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội, đến cuối ngày 18/9, toàn Thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho 161.689 lao động tự do với số tiền 244,53 tỷ đồng.