Trong đó, số lao động đã nhận tiền hỗ trợ là 139.909 người với số tiền 209,86 tỷ đồng.

Cùng với hỗ trợ cho lao động tự do, các chính sách hỗ trợ an sinh khác theo quy định của Chính phủ cũng được cơ quan chức năng, địa phương triển khai linh hoạt, khẩn trương. Chẳng hạn, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho 89.501 đơn vị với 1,423 triệu lao động, tổng số tiền thực hiện hỗ trợ giảm đóng là 147,3 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng đã ra quyết định và thực hiện dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất cho 95 đơn vị với 6.827 người lao động, số tiền tạm dừng đóng là 48,61 tỷ đồng.

Gần 140 ngàn lao động tự do tại Hà Nội đã được nhận hỗ trợ an sinh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Các quận, huyện, thị xã đã quyết định hỗ trợ 19.614 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động với kinh phí là 78,83 tỷ đồng, đã chi trả cho 17.847 lao động với số tiền 71,73 tỷ đồng. Các địa phương cũng đã có quyết định hỗ trợ cho 731 lao động ngừng việc với số tiền 1 tỷ đồng, đã thực hiện hỗ trợ cho 347 lao động ngừng việc với số tiền 457 triệu đồng...

Tính chung, đến hết ngày 18/9, các ngành chức năng và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1,633 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ với kinh phí 576,398 tỷ đồng, trong đó, đã thực hiện hỗ trợ cho trên 1,608 triệu người lao động, người sử dụng lao động với kinh phí 531,051 tỷ đồng.

Về gói hỗ trợ đặc thù của TP. Hà Nội, Sở LĐ-TB&XH cho biết, đến cuối ngày 18/9, các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 285.729 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là 289,776 tỷ đồng, đã tổ chức chi trả cho 285.000 đối tượng với kinh phí 288,31 tỷ đồng. Trong đó, đã có 282.654 người thuộc 3 nhóm đối tượng: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt hỗ trợ với số tiền 282,654 tỷ đồng, có 282.393 người, hộ gia đình đã được nhận hỗ trợ với số tiền 282,393 tỷ đồng.

 

Theo Phạm Diệp/Laodongthudo.vn

Nguồn: https://laodongthudo.vn/gan-140-ngan-lao-dong-tu-do-tai-ha-noi-da-duoc-nhan-ho-tro-an-sinh-130272.html?fbclid=IwAR2nek5LrpGHVkJzXpLJyFoJ_QqfdcPhHwg_O8Jj41QlY364A7FkAXq6Osc