đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đóng bảo hiểm thất nghiệp, cập nhật vào ngày: 21/01/2022

Trong chiều 15/10 đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phục hồi thị trường lao động, khớp nối với chương trình chung của Chính phủ.