Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nghề, lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, vận tải, bán lẻ, ngoại thương, đầu tư và cả tài chính - ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, thu hẹp các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong các ngành dệt may và da giày, ngành nông sản, dịch vụ du lịch và bán lẻ… dẫn đến nhiều người lao động bị mất việc làm.

Theo báo cáo của Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH), trong quý I/2020, toàn quốc, tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 132.320 người, tăng 10% so quý I/2019. Tổng chi ba tháng đầu năm từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho các chế độ bảo hiểm thất nghiệp là 2.744 tỷ đồng, trong đó chi riêng cho trợ cấp thất nghiệp là 2.590 tỷ đồng, với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân là 3,7 triệu đồng/người/tháng.

Con số này tiếp tục gia tăng trong những tháng tiếp theo. Tính đến hết tháng 6/2020, toàn quốc số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đã là 565.000 người (tăng 32% so với cùng kỳ năm 2019). Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp gần 7.000 tỉ đồng, tăng gần 40% so với năm 2019.

Người lao động làm thủ tục nhận tiền thất nghiệp do covid 19.

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến hết ngày 31/10, toàn quốc đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 881.895 người với số tiền chi trả 12.988 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ 2019. Con số dự kiến tiếp tục gia tăng do tác động tiêu cực, sâu rộng của đại dịch Covid-19 đến thị trường lao động.

Trong ba tháng đầu năm, tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 132.320 người, tăng 10% so quý I/2019. Tổng chi ba tháng đầu năm từ Quỹ BHTN cho các chế độ BHTN là 2.744 tỷ đồng. Trong đó, chi riêng cho trợ cấp thất nghiệp là 2.590 tỷ đồng, với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân là 3,7 triệu đồng một người mỗi tháng... Riêng tháng 3, thời cao điểm do ảnh hưởng của đại dịch, cả nước có 59.276 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 31% so cùng kỳ năm 2019.

Theo Báo Dân Sinh