dự án vốn đầu tư công

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự án vốn đầu tư công, cập nhật vào ngày: 19/07/2024

​Theo kế hoạch đầu tư công năm 2023, Bình Dương được giao tổng vốn 21.817 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh gần 18.675 tỷ đồng. Bài toán giải ngân vốn đầu tư đạt hiệu quả là một trong những nhiệm vụ...

"Đầu tư công" được xem là từ khoá quan trọng khi nói về triển vọng kinh tế trong năm nay. Đây cũng là một trong những chủ đề đầu tư chính được các công ty chứng khoán đề cập đến năm 2023.

Năm 2023, các chuyên gia BSC kỳ vọng giải ngân vốn đầu tư công sẽ tăng trưởng 23,9% trong năm 2023.

Năm 2023, kế hoạch đầu tư công trên 700.000 tỷ đồng. Theo chuyên gia, đầu tư công năm nay có nhiều thuận lợi và giải ngân 70-80% là hoàn toàn khả thi.

Năm 2023, tổng số kế hoạch vốn mà Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao là 94.161 tỷ đồng (lớn gấp 2,2 lần năm 2021 và 1,7 lần năm 2022). Như vậy, mỗi tháng Bộ GTVT phải giải ngân gần 8.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1608/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Bộ Giao thông Vận tải.

Được coi là động lực cho tăng trưởng, tổng số vốn đầu tư công được yêu cầu phải ở mức giải ngân hơn 700.000 tỷ đồng năm 2023.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước 11 tháng năm 2022 đạt 52,43% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 58,33%, đang thấp hơn 2021.

Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ giải ngân bình quân chung của các địa phương là 11,5% kế hoạch vốn, tỷ lệ giải ngân của các bộ, ngành là 22,94% kế hoạch vốn và có đến 6 bộ, 8 địa phương chưa giải ngân.

Tính đến hết tháng 8/2022, Bộ dự kiến giải ngân khoảng 22.094 tỷ đồng, đạt 51,18% kế hoạch đã giao chi tiết và đạt 43,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

VNDirect dự báo vốn đầu tư công thực hiện năm 2022 tăng 20-30% so với thực tế thực hiện trong năm 2021, do tăng trưởng trong nửa cuối năm 2022 có thể tăng cao so với mức nền thấp của cùng kỳ năm 2021.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 241/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Đã hết quý II/2022 nhưng tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn còn chậm và diễn ra tình trạng “có tiền không được tiêu”. Điều này được đánh giá là ảnh hưởng lớn đến khả năng hồi phục và phát triển của thị trường BĐS.

Chuyên gia cho rằng với mức nền thấp năm 2021 (tổng vốn đầu tư từ NSNN 6 tháng cuối năm 2021 tăng trưởng âm so với cùng kỳ), đầu tư công thực hiện năm 2022 có thể đạt mức tăng trưởng cao.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước sau 7 tháng ước đạt hơn 34% kế hoạch năm Thủ tướng giao, giảm so với mức gần 37% của cùng kỳ năm trước.