dự báo thời tiết đà nẵng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự báo thời tiết đà nẵng, cập nhật vào ngày: 28/09/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 6/9/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 7/9/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 6/9/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 5/9/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 2/9/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa đưa ra nhận định về thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới (từ ngày 28/02 - 8/03/2016).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa đưa ra nhận định về thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới (từ ngày 18- 26/2/2016).