dự báo thời tiết hôm nay

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự báo thời tiết hôm nay, cập nhật vào ngày: 11/12/2023

Hà Nội Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Hà Nộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Hà Nội it mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Hà Nội Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Hà Nội Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Hà Nội đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Hà Nội đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; sau có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 18/9/2019 khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 17/9/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 15/9/2019 khu vực Hà Nội Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 15/9/2019 khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 13/9/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 13/9/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.