dữ liệu đất đai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dữ liệu đất đai, cập nhật vào ngày: 29/06/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sắp tới sẽ tổ chức công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia.