dự toán ngân sách nhà nước

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự toán ngân sách nhà nước, cập nhật vào ngày: 21/07/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng

Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 4 tháng đạt ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 95% so cùng kỳ năm 2022.

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 95% so cùng kỳ năm 2022.

Nhờ tập trung đẩy mạnh thực hiện, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế nên trong 4 tháng đầu năm vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 19% kế hoạch, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 2 ước đạt 18.900 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 đạt 36.000 tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm và giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo định hướng đến năm 2030, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển quốc gia, trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á.

Năm 2023, cuộc chiến chống tiêu cực, tham nhũng còn tiếp tục nên tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm có thể vẫn diễn ra, đòi hỏi giải pháp mềm dẻo, linh hoạt, đảm bảo cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ dám làm.

Tháng 11/2022, tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh Bắc Giang ước đạt 1.066,7 tỷ đồng, 11 tháng đầu năm đạt 14.884,4 tỷ đồng, bằng 102,7% so với cùng kỳ, đạt 118,6% dự toán.

Thu ngân sách đạt kết quả cao sẽ đảm bảo tài chính để đất nước có thêm nguồn lực ứng phó trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, để thực hiện tăng lương cơ sở; tăng lương hưu và các khoản trợ cấp khác từ năm 2023 sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1198/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Theo Tổng cục Thuế, sau 9 tháng đã có đã có 17/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 75%); trong đó có tới 5 khoản thu, sắc thuế "cán đích".

Theo chỉ thị của Thủ tướng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2022.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025.