DƯƠNG TÍNH TIẾP XÚC RÀ SOÁT

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về DƯƠNG TÍNH TIẾP XÚC RÀ SOÁT, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Các đơn vị sẵn sàng phối hợp truy vết triệt để những trường hợp dương tính, xác định người tiếp xúc (F1, F2) để phòng chống Covid-19.