Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã có yêu cầu các trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội thực hiện lau sát khử khuẩn phòng chống Covid-19.

Theo đó, các đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của T.Ư và TP về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời phối hợp với cơ quan, đơn vị trong việc rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc và cư trú trên địa bàn. Khi phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, các đơn vị báo cáo chính quyền địa phương để kiểm tra cách ly theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Sở LĐTB&XH Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh học nghề, các đối tượng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị tại các đơn vị trực thuộc Sở. Qua đó để nhằm hiểu rõ và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe của người dân, người lao động, không để dịch lây lan.

“Tất cả các đơn vị trực thuộc hằng ngày thực hiện kiểm tra thân nhiệt của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đối tượng đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại đơn vị, học sinh học nghề và khách đến liên hệ công tác. Tiến hành khử trùng để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở.

Học viên Cơ sở cai nghiện số 6 Hà Nội thực hiện đeo khẩu trang trong mọi sinh hoạt.

Trang bị đầy đủ nước sát khuẩn tay; khẩu trang cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các bộ phận thường xuyên tiếp xúc đông người ra vào: Bảo vệ, Văn thư, Một cửa, Tiếp dân...; thực hiện đao khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông” - Sở LĐTB&XH Hà Nội yêu cầu.

Sở LĐTB&XH Hà Nội cũng quán triệt các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, sẵn sàng phối hợp truy vết triệt để các trường hợp dương tính, xác định những người tiếp xúc (F1, F2) để báo cáo kịp thời các cơ quan, chức năng tổ chức cách ly ngay tại nhà. Với trường hợp F1 lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức theo dõi y tế theo quy định phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Ngoài ra, các đơn vị chủ động tăng cường nắm bắt tình hình sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng đang được nuôi dưỡng chăm sóc, tại các đơn vi, học sinh học nghề tại các cơ sở dạy nghề để kịp thời báo cáo về Sở.

Theo Kinh tế & Đô thị