gành Đá Đĩa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về gành Đá Đĩa, cập nhật vào ngày: 27/07/2021

UBND tỉnh Phú Yên cho biết danh thắng gành Đá Đĩa (H.Tuy An, Phú Yên, ảnh) vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo nội dung của Quyết định 2280 về việc xếp hạng di tích quốc gia năm 2020.

Khu vực “gành Đá Đĩa mới” có diện tích hơn 500m2, vị trí gần lối dẫn xuống khu vực gành Đã Đĩa hiện có.

Khu vực “gành Đá Đĩa mới” có diện tích hơn 500m2, vị trí gần lối dẫn xuống khu vực gành Đã Đĩa hiện có.