GDP bình quân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về GDP bình quân, cập nhật vào ngày: 24/09/2023

Chuyên gia kinh tế cao cấp Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng năm 2023, GDP Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng dưới 5% và phục hồi đến khoảng 5,5% - 6% vào năm 2024.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu tăng trưởng toàn ngành bảo hiểm giai đoạn 2021 - 2025 đạt mức tăng trưởng bình quân 15%/năm, giai đoạn 2026 - 2030 đạt mức 10%/năm. MAS VN đánh giá tích cực dành cho cổ phiếu PVI.

Tờ trình về quy hoạch tổng thể quốc gia nêu mục tiêu đến 2030 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD;..

Dù đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình nhưng khoảng cách về GDP bình quân đầu người Việt Nam so với các nước trong khu vực vẫn lớn và có nguy cơ gia tăng.