gia đình đông con cháu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về gia đình đông con cháu, cập nhật vào ngày: 08/08/2022

Nhìn bề ngoài chắc chẳng ai nghĩ năm nay cụ Tề đã hơn 80 tuổi, đã có hơn 30 đứa cháu, chắt. Con trai đầu của cụ nay tóc cũng đã bạc, con gái, con dâu cũng đã về hưu mấy năm nay.