Giá vé xem phim tại các rạp Lotte Cinema Hà Nội năm 2016

Giá vé xem phim tại các rạp Lotte Cinema Hà Nội năm 2016

GIÁ VÉ XEM PHIM TẠI RẠP LOTTE HÀ ĐÔNG

Địa chỉ: Tầng 4, Mê Linh Plaza, Tô Hiệu, Hà Đông

BẢNG GIÁ VÉ 2D
  Từ thứ 2 đến thứ 5 Thứ Sáu, Thứ Bảy,
Chủ Nhật Và Ngày Lễ
  Suất đầu Trước 17h Sau 17h Suất đầu Trước 17h Sau 17h
Người lớn 55.000 60.000 70.000 60.000 70.000 80.000
Trẻ em và người cao tuổi 45.000 45.000 55.000 55.000 60.000 65.000
Học sinh,sinh viên 40.000 40.000 50.000 60.000 60.000 không áp dụng
Ưu đãi: Dồng giá tất cả các suất thứ 2 cuối cùng của tháng: 50.000 VND
Dồng giá tất cả các suất thứ 3 hàng tuần: 45.000

 

Bảng giá vé xem phim 3D
  Từ thứ 2 đến thứ 5 Thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật và Ngày lễ
Mọi khách hàng Suất đầu Trước 17h Sau 17h Suất đầu Trước 17h Sau 17h
80.000 100.000 120.000 100.000 120.000 150.000
Ưu đãi Đồng giá tất cả suất thứ 3 hàng tuẩn: 90.000 VNĐ

GIÁ VÉ XEM PHIM TẠI RẠP LOTTE KANGNAM

Địa chỉ: Tầng 5 Kangnam Tower, E6 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

BẢNG GIÁ VÉ 2D
  Từ thứ 2 đến thứ 5 Thứ Sáu, Thứ Bảy,
Chủ Nhật Và Ngày Lễ
  Suất đầu Trước 17h Sau 17h Suất đầu Trước 17h Sau 17h
Người lớn 60.000 70.000 80.000 70.000 80.000 90.000
Trẻ em và người cao tuổi 50.000 50.000 60.000 60.000 60.000 70.000
Học sinh, sinh viên 50.000 50.000 60.000 60.000 60.000 không áp dụng
Ưu đãi: Dồng giá tất cả các suất thứ 2 cuối cùng của tháng: 50.000 VND
Dồng giá tất cả các suất thứ 3 hàng tuần: 50.000

 

Bảng giá vé xem phim 3D
  Từ thứ 2 đến thứ 5 Thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật và Ngày lễ
Mọi khách hàng Suất đầu Trước 17h Sau 17h Suất đầu Trước 17h Sau 17h
80.000 100.000 120.000 100.000 120.000 150.000
Ưu đãi Đồng giá tất cả suất thứ 3 hàng tuẩn: 90.000 VNĐ

 

Theo Duy Phan/Gia đình Việt Nam