Đây là mức giá sau khi đã thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu. Xăng E5 giảm giảm 197 đồng/lít xuống tối đa là 16.871 đồng/lít. 

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S giảm 343 đồng/lít, xuống mức tối đa không cao hơn 13.260 đồng/lít; dầu hỏa giảm 261 đồng/lít xuống 11.792 đồng/lít. 

Giá xăng từ đầu năm đến nay đã có nhiều lần điều chỉnh giá

Trước đó, vào ngày 5/5, giá xăng đã được điều chỉnh giảm hơn 300 đồng/lít xuống còn 17.274 đồng/lít xăng RON 92 và 17.068 đồng/lít xăng E5.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã qua 10 kỳ điều chỉnh. Theo đó, giá xăng tăng 2 lần, giảm 5 lần và có 3 lần giữ nguyên.

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Reatimes

Nguồn: https://reatimes.vn/gia-xang-giam-them-200-dong-lit-tu-chieu-ngay-20-5-10442.html