Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 tăng 129 đồng/lít, giá bán tối đa 17.851 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 165 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.046 đồng/lít.

Giá bán các mặt hàng dầu giảm nhẹ. Cụ thể, dầu diesel 0.05S giảm 158 đồng/lít, giá bán không cao hơn 14.243 đồng/lít; dầu hỏa giảm 169 đồng/lít, giá ban không cao hơn 13.004 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 12 đồng/kg, giá tối đa 13.757 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính - Công thương không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các loại xăng dầu.

Lý giải cho việc không tiếp tục trích quỹ bình ổn giá, liên Bộ Công Thương – Tài chính cho biết trong các kỳ điều hành giá gần đây đã thực hiện chi sử dụng liên tục qũy bình ổn giá ở mức khá cao (từ kỳ điều hành ngày 12/3 đến ngày hôm nay đang chi Quỹ BOG ở mức từ 600 - 2.000 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu). Ở kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi quỹ bình ổn giá, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 331 - 2.029 đồng/lít/kg.

Theo Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/gia-xang-tang-lan-thu-9-lien-tiep-20201231000001381.html