giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, cập nhật vào ngày: 31/03/2023

Năm 2023, các chuyên gia BSC kỳ vọng giải ngân vốn đầu tư công sẽ tăng trưởng 23,9% trong năm 2023.

Năm 2023, tổng số kế hoạch vốn mà Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao là 94.161 tỷ đồng (lớn gấp 2,2 lần năm 2021 và 1,7 lần năm 2022). Như vậy, mỗi tháng Bộ GTVT phải giải ngân gần 8.000 tỷ đồng.

Được coi là động lực cho tăng trưởng, tổng số vốn đầu tư công được yêu cầu phải ở mức giải ngân hơn 700.000 tỷ đồng năm 2023.

Bộ Tài chính cho biết, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước 11 tháng năm 2022 mới đạt 52,43% kế hoạch.

VNDirect dự báo vốn đầu tư công thực hiện năm 2022 tăng 20-30% so với thực tế thực hiện trong năm 2021, do tăng trưởng trong nửa cuối năm 2022 có thể tăng cao so với mức nền thấp của cùng kỳ năm 2021.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 241/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Chính phủ yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với 12 bộ, cơ quan trung ương, 16 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Chính phủ kiến nghị đầu tư gần 147.000 tỷ đồng cho 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1082/CĐ-TTg gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.