Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, yêu cầu kiểm điểm, nghiêm khắc phê bình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với 12 bộ, cơ quan trung ương, 16 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao; 5 cơ quan trung ương đến nay chưa giải ngân như báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chính phủ yêu cầu làm rõ nguyên nhân chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao năm 2022. Ảnh minh họa
Chính phủ yêu cầu làm rõ nguyên nhân chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao năm 2022. Ảnh minh họa

Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai danh sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bị phê bình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và trang tin điện tử của Bộ theo quy định.
Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các đơn vị này phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên. Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về đầu tư công, đất đai, xây dựng và pháp luật có liên quan theo hướng phân cấp, đơn giản hóa thủ tục. Rà soát điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt.

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để trình Chính phủ.

Tính đến ngày 31/5/2022, tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã có quyết định giao chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân trong năm 2022 đạt 92,9% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch; ước thanh toán đạt 22,37% kế hoạch (cùng kỳ năm 2021 đạt 22,12% kế hoạch). Có 41/51 bộ, cơ quan trung ương và 18/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 20%).

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/lam-ro-nguyen-nhan-chua-phan-bo-het-ke-hoach-von-duoc-giao-nam-2022-post200160.html