giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giảng viên giáo dục nghề nghiệp, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH) vừa ký ban hành Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp.