giao nhận hàng hoá Hà Nội - TP.HCM

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giao nhận hàng hoá Hà Nội - TP.HCM, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Sở Công Thương Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị vận tải thực hiện quy trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Grab, Vietjet kết hợp với công ty khởi nghiệp Swift247 chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát hành không, sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng Hà Nội - TP.HCM chỉ từ 5 giờ.