Gỗ nhập khẩu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Gỗ nhập khẩu, cập nhật vào ngày: 06/07/2020

2019 sẽ là một năm quan trọng đối với Việt Nam trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách loại bỏ gỗ bất hợp pháp ra khỏi chuỗi cung ứng, đặc biệt là kiểm soát nguồn cung gỗ nhập khẩu.