GRDP

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về GRDP, cập nhật vào ngày: 27/09/2023

Tính chung cả năm 2021, GRDP của TP ước tăng 2,92%. Thông tin trên vừa được Cục Thống kê TP Hà Nội công bố chiều 28/12.

Kế hoạch của Hà Nội tới đây sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2023 của Chính phủ.

Theo Dự thảo Nghị quyết trình bày tại Kỳ họp, TP đặt mục tiêu chung năm 2021 là lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển mạnh văn hóa-xã hội, đảm bảo ASXH, nâng cao đời sống người dân...

Chịu tác động mạnh bởi dịch Covid-19 nên 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế Thủ đô chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, kết quả, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội tăng 3,39% so với cùng kỳ...

Trong mấy năm gần đây sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Thanh Hoá đã có nhiều bước tiến mang tính đột phá.