Tuyến 110:

➡️ Chiều đi hiện tại: Học viện Biên phòng - Tỉnh lộ 414 - … Đá Chông ( ngã ba Đá Chông).

Theo Báo Dân Sinh