Theo đó, UBND TP phê duyệt danh sách 12 làng nghề, đại diện làng nghề và các nội dung được hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề gồm:

Làng nghề Rèn thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa; Làng nghề Mộc Áng Phao, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai; Làng nghề truyền thống chế biến thuốc nam dân tộc Dao thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì; Làng nghề truyền thống chế biến chè Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì; Làng nghề cót nan thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai; Làng nghề truyền thống mộc dân dụng và chế biến lâm sản Ngô Sài, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai; Làng nghề bánh kẹo dệt kim La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức; Làng nghề nón lá Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì; Làng nghề truyền thống Quất cảnh Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ; Làng nghề truyền thống xôi Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ; Làng nghề truyền thống hoa đào Nhật Tân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; Làng nghề thêu thôn Cổ Chất, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín.

Hà Nội: Hỗ trợ 12 làng nghề xây dựng thương hiệu

Mức hỗ trợ kinh phí tối đa không quá 100 triệu đồng/nội dung; 1 làng nghề tối đa được hỗ trợ 5 nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 4787/QĐ-UBND. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn kinh phí nghiệp vụ năm 2020 đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 10-9-2020 của UBND thành phố Hà Nội. Việc hỗ trợ được thực hiện hỗ trợ trực tiếp thông qua đại diện của làng nghề được thụ hưởng.

UBND TP giao Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm về các hồ sơ trình duyệt có liên quan; căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung và mức kinh phí hỗ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề của UBND Thành phố.

Các làng nghề được hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể có nhiệm vụ triển khai thực hiện xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề theo đúng hợp đồng đã ký kết với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã; thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Thực hiện quản lý, duy trì và phát triển thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề sau khi đã được thành phố hỗ trợ.

Theo Pháp luật xã hội