Số liệu từ Cục Thống kê TP Hà Nội, trong 10 tháng năm 2022, kinh tế Thủ đô tiếp tục chuyển biến tích cực và thể hiện rõ trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Những năm qua, với sự hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực tại Hà Nội ngày càng phát huy được vai trò “đầu tàu” trong phát triển kinh tế, qua đó thúc đẩy công nghiệp Thủ đô tăng trưởng.
Những năm qua, với sự hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực tại Hà Nội ngày càng phát huy được vai trò “đầu tàu” trong phát triển kinh tế, qua đó thúc đẩy công nghiệp Thủ đô tăng trưởng.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 9%; khai khoáng giảm 4,9%. Cũng trong 10 tháng năm 2022, TP Hà Nội có 24,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2021; 8,9 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 2,4%.

Lũy kế 10 tháng, TP thu hút thêm 1,28 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 27%. Trong đó, đăng ký cấp mới 283 dự án với số vốn đạt 185,1 triệu USD; 163 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư 573 triệu USD và có 324 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 521,9 triệu USD. Đây cũng là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP.

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực được TP đặc biệt quan tâm và có những chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp xứng tầm với vai trò, vị trí trung tâm, đầu tàu kinh tế của Thủ đô Hà Nội.

“Qua 5 năm triển khai Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội (2018-2022), UBND TP Hà Nội đã công nhận 163 sản phẩm của 107 doanh nghiệp đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội. Các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực phần lớn là các doanh nghiệp có quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao trên thị trường, có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Những doanh nghiệp này thuộc các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng như công nghệ vật liệu mới, chế tạo khuôn mẫu, điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí chính xác, phần mềm”, bà Phương Lan nhấn mạnh.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, sau khi triển khai Đề án “Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025”, những sản phẩm được công nhận ngày càng phát huy vai trò, thúc đẩy công nghiệp Thủ đô tăng trưởng. Mỗi năm, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt doanh thu gần 200.000 tỉ đồng, chiếm gần 35% tổng giá trị sản xuất công nghiệp TP; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 tỉ USD; tạo việc làm cho gần 80.000 lao động.

Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025” đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng; phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô trong phát triển kinh tế; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tận dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng giá trị sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực...

Triển khai nhiệm vụ này, UBND TP Hà Nội đã ban hành các chương trình, đề án về phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực TP đến năm 2025. Đến nay, Hà Nội có 81 doanh nghiệp, với gần 200 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực, trong đó 22 doanh nghiệp có doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng, 12 doanh nghiệp nằm trong tốp 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, 10 doanh nghiệp có thương hiệu toàn cầu.

TP Hà Nội đã hình thành 8 nhóm ngành công nghiệp chủ lực với hàng nghìn loại sản phẩm. Những doanh nghiệp có sản phẩm được TP công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực đều thuộc các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng như: Vật liệu mới, chế tạo khuôn mẫu, điện, điện tử...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, nhằm phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững, TP đã định hướng cơ cấu lại các ngành kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chủ lực lên 40-45% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn TP; phát triển 8 đến 10 nhóm ngành sản phẩm chủ lực, phấn đấu có khoảng 10% số doanh nghiệp công nghiệp lọt vào Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, thời gian tới, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội phải tăng về số lượng, ứng dụng công nghệ cao, quản lý thương mại, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng số doanh nghiệp tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu, cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia. Đặc biệt, doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực phải khẳng định được vai trò tiên phong, trụ đỡ, là động lực phát triển của công nghiệp Thủ đô.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trong Kế hoạch số 267/KH-UBND về thực hiện "Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2022", UBND TP Hà Nội sẽ triển khai những nội dung như: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực phát triển ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực lao động chất lượng cao; xét chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố; và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Theo phapluatxahoi.kinhtexahoi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-ho-tro-phat-trien-san-pham-cong-nghiep-chu-luc-313588.html