Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, thành phố đã ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đến nay, một số đơn vị đã hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020, như: Quận Bắc Từ Liêm (tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 122,2% kế hoạch thành phố giao); huyện Đan Phượng (110,5% kế hoạch), quận Thanh Xuân (106,2% kế hoạch), quận Ba Đình (101% kế hoạch)...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị tiến độ thực hiện còn chậm, ảnh hưởng đến kết quả chung của thành phố, như: Huyện Chương Mỹ (38,3% kế hoạch), Thạch Thất (41% kế hoạch), Thường Tín (41,6% kế hoạch), Tây Hồ (43,2% kế hoạch), Nam Từ Liêm (43,8% kế hoạch)...

Để hoàn thành nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2020 của thành phố, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, chủ đầu tư các dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán; có khối lượng được nghiệm thu phải làm ngay thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước. UBND thành phố giao Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội và Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, thị xã kịp thời hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh toán.

Hà Nội: Tập trung hoàn thành kế hoạch chi đầu tư phát triển năm 2020

Đối với kế hoạch giao bổ sung trong năm, nhất là các dự án bổ sung vào các tháng cuối năm, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các bước của dự án, thi công công trình và hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn theo quy định.

Các đơn vị có tỷ trọng vốn kế hoạch lớn như 6 ban quản lý dự án của thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Bắc Từ Liêm, UBND các huyện: Hoài Đức, Ứng Hòa, Mỹ Đức… và các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp cần tập trung quyết liệt để hoàn thành kế hoạch năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và kịp thời thực hiện ghi thu - ghi chi các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) đã có khối lượng hoàn thành theo quy định để bảo đảm hoàn thành dự toán được giao.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tap-trung-hoan-thanh-ke-hoach-chi-dau-tu-phat-trien-nam-2020-221930.html