Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trực tiếp lấy 4 mẫu nước tại nhà máy, bể chứa, Trạm điều tiết. Cụ thể, m ẫu nước thành phẩm tại nhà máy; Bể chứa trung gian tại xã Yên Bình-Thạch Thất; Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ; Họng Kiểm soát 1.200 Big C để Xét nghiệm chỉ tiêu Styren theo QCVN 01:2009/BYT.

Kết quả: 4/4 mẫu đạt quy chuẩn về Styren theo QCVN 01:2009/BYT. Kết quả của Viện Công nghệ Môi trường-Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam cung cấp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trực tiếp lấy và chuyển mẫu.

Lấy mẫu nước xét nghiệm chỉ tiêu Styren tại quận Cầu Giấy (ảnh Nhật An)

Trung tâm lấy 12 mẫu nước tại chung cư, hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp của Công ty nước sạch Sông Đà thuộc 4 quận huyện: Cầu Giấy (Trung Hòa), Nam Từ Liêm (Trung Văn), Quốc Oai (Đồng Quang, Yên Sơn, Phượng Cách, Sài Sơn), Thạch Thất (Bình Phú, Hương Ngải); Xét nghiệm chỉ tiêu Styren theo QCVN 01:2009/BYT.

Kết quả do Viện Công nghệ Môi trường-Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam cung cấp cho thấy, có 12/12 mẫu đạt quy chuẩn về Styren theo QCVN 01:2009/BYT.

Sở Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trực tiếp lấy mẫu nước trong các ngày tiếp theo và phối hợp Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường - Bộ Y tế lấy mẫu nước của Nhà máy nước Sông Đà và các hộ dân để phân tích đánh giá chất lượng nước sinh hoạt.

Theo Pháp luật & Xã hội