Thời gian gần đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhận được phản ánh của nhân dân và thông tin trên báo chí về việc có các tên đường, phố trên địa bàn một số quận, huyện chưa được HĐND và UBND Thành phố ra Nghị quyết, Quyết định đặt tên theo quy định của Chính phủ và Thành phố, nhưng lại được gắn biển tên đường, phố, gây hiểu nhầm và khó khăn cho công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố.

ha noi yeu cau ra soat xu ly viec tu y gan bien ten duong pho cong trinh cong cong
Ảnh minh hoạ

Về việc này, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ tên, biển tên đường, phố và công trình công cộng đã được đặt tên, gắn biển theo quy định. Giữ nguyên tên, biển tên đường, phố và công trình công cộng đã được Thành phố đặt tên, gắn biển từ năm 2018 trở về trước. Kiểm tra, rà soát toàn bộ các tuyến đường chưa được HĐND, UBND thành phố ra Nghị quyết, Quyết định đặt tên nhưng đã gắn biển tên đường, phố. Khẩn trương tháo dỡ biển tên đường, phố đối với các trường hợp này.

Đối với các tuyến đường, phố và công trình công cộng đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dân cư sinh sống ổn định chưa được đặt tên, cần rà soát, thống kê đầy đủ, chi tiết, lập danh mục, đề xuất UBND thành phố đặt tên, gắn biển tên đường, phố theo quy định, đồng thời, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tự ý đặt tên, gắn biển.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung trên, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 25/8/2019 để Sở tổng hợp, báo cáo Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài đường, phố và công trình công cộng thành phố Hà Nội và UBND thành phố theo quy định.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-yeu-cau-ra-soat-xu-ly-viec-tu-y-gan-bien-ten-duong-pho-cong-trinh-cong-cong-157564.html

Theo Pháp Luật Xã Hội