Theo báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), các chuyên gia kỳ vọng sự đồng thuận từ chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ thặng dư thị trường 1 vào cuối năm.

Cụ thể, nhìn về nửa cuối năm, kỳ vọng về giải ngân vốn đầu tư công và hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp thêm sẽ là những yếu tố tích cực góp phần làm cho chênh lệch tăng trưởng tín dụng - huy động có khả năng được thu hẹp.

Bất chấp việc tăng lãi suất trong nửa đầu năm, tốc độ tăng trưởng huy động chậm hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng, ảnh hưởng bởi tiền gửi bằng ngoại tệ. Tăng trưởng tổng tiền gửi trong 6 tháng đầu năm ở mức 4,5% so với đầu năm, trong khi tăng trưởng tín dụng tháng 6 tiệm cận với hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp, đạt 9,4% so với đầu năm cho thấy dư địa hạn chế và tăng trưởng trì trệ.

Tính đến ngày 26/7, tăng trưởng tín dụng là 9,42% từ mức tăng 9,35% của ngày 30/6, trong khi tăng trưởng huy động giảm xuống 4,21% từ mức tăng 4,51% vào ngày 30/6.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có sự can thiệp linh hoạt để giám sát chênh lệch lãi suất USD/VND liên ngân hàng.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/hai-yeu-to-anh-huong-den-thi-truong-tien-te-cuoi-nam-212272.html