Theo nguồn tin từ Cục Kiểm định Hải quan, các đơn vị chức năng thuộc Cục này đang xây dựng nội dung quy trình, chỉ thực hiện phân tích, phân loại theo mặt hàng, không áp dụng đối với riêng tờ khai, doanh nghiệp (DN) như hiện nay (Thông tư 14/2015/TT-BTC) để giảm tải mẫu hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) phải thực hiện phân tích, phân loại.

Quy trình được xây dựng theo hướng minh bạch. Cụ thể như, kết quả phân tích, phân loại của mặt hàng được công khai trên cơ sở dữ liệu và áp dụng chung cho tất cả các DN. Trường hợp mặt hàng đã có kết quả phân tích, phân loại nhưng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan nghi ngờ nội dung khai báo (các tiêu chí kỹ thuật) không đúng với hàng hóa, thì yêu cầu phân tích các tiêu chí và chỉ ghi rõ mã số nghi ngờ trong phiếu yêu cầu phân tích.

Hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được nhận thông báo phân tích nhanh nhất. Ảnh TL
Hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được nhận thông báo phân tích nhanh nhất. Ảnh TL

Ông Đỗ Văn Quang - Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, Cục này được giao nhiệm vụ xây dựng quy trình triển khai Thông tư 17/2021/TT-BTC (Thông tư 17) sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề cập đến việc triển khai Thông tư 17, Cục trưởng Cục Hải quan Long An Nguyễn Ngọc Huân cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, đơn vị sẽ quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ công chức và cộng đồng DN nắm được ưu điểm cải cách nêu tại thông tư để thực hiện đúng quy định.

Theo đại diện Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan, việc triển khai Thông tư 17 sẽ tạo thuận lợi đáng kể cho cơ quan hải quan và DN. “Để giảm thiểu thủ tục hành chính giữa các cấp, thay vì thẩm quyền ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại thuộc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thông tư 17 quy định giao quyền cho Cục Kiểm định hải quan, giảm được thủ tục tham gia của Cục Thuế XNK…” - ông Huân nói.

Tuy nhiên, vừa tạo thuận lợi nhưng cũng vừa đảm bảo quản lý hải quan, thống nhất trong thực hiện, đại diện Cục Thuế XNK cho biết, đơn vị được Tổng cục Hải quan chỉ đạo xây dựng quy trình xác định trước mã số, kiểm tra, giám sát, kiểm soát công tác phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XNK đảm bảo tính chính xác, thống nhất về mã số hàng hóa trong toàn ngành trước ngày 25/4/2021.

Căn cứ vào quy định khoản 4, Điều 1, Thông tư 17 và thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Kiểm định hải quan xây dựng quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo thời hạn ban hành thông báo kết quả phân loại hàng hóa không quá 5 ngày làm việc; đối với mẫu hàng hóa phức tạp không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích. Thời hạn ban hành thông báo kết quả phân tích có kèm mã số hàng hóa không quá 5 ngày làm việc; mẫu hàng hóa phức tạp thì không quá 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích.

Theo Dương Lâm/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/hang-hoa-xuat-nhap-khau-se-duoc-nhan-thong-bao-phan-tich-nhanh-nhat-post128650.html