hỗ trợ người khó khăn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hỗ trợ người khó khăn, cập nhật vào ngày: 20/06/2021

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kinh phí trên 505 tỉ đồng để hỗ trợ cho hơn 414.000 người là đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là nội dung được triển khai đầu tiên...