hợp tác đầu tư và phát triển địa chỉ đầu tư hấp dẫn thành phố Hà Nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hợp tác đầu tư và phát triển địa chỉ đầu tư hấp dẫn thành phố Hà Nội, cập nhật vào ngày: 24/09/2023

Hội nghị “Hà Nội - Hợp tác đầu tư và phát triển” được tổ chức hằng năm là sự kiện lớn của Thủ đô nhằm chia sẻ cơ hội, thu hút đầu tư. Qua từng năm, số dự án và vốn đầu tư qua sự kiện này ngày càng tăng.