Là một trong những địa phương nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, tỉnh Hưng Yên đã đưa ra rất nhiều chính sách hấp dẫn để thu hút các doanh nghiệp công nghiệp tới “làm tổ”.

Một trong những ưu tiên của tỉnh này chính là phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho các nhóm cơ khí chế tạo, thiết bị điện - điện tử, dệt may - da giày, sản xuất và lắp ráp xe ô tô, công nghiệp công nghệ cao.

Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp hỗ trợ sẽ từng bước tham gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới.
Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp hỗ trợ sẽ từng bước tham gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới.

Tỉnh Hưng Yên định hướng đến năm 2025, công nghiệp hỗ trợ sẽ trở thành ngành công nghiệp quan trọng của tỉnh, đủ năng lực sản xuất và cung cấp linh kiện, phụ tùng cho một số ngành công nghiệp trong nước.

Với mục tiêu xa hơn, Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp hỗ trợ sẽ từng bước tham gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới. Từng lĩnh vực, Hưng Yên đặt ra các lộ trình cụ thể nhằm giải quyết từng khâu. 

Cụ thể, với lĩnh vực cơ khí chế tạo, Hưng Yên định hướng tới năm 2025 sẽ tập trung sản xuất khuôn mẫu, dập, đúc, đồ gá, gia công chính xác, chi tiết máy các loại và linh kiện, thiết bị máy động lực và máy nông nghiệp đạt sản lượng từ 500 - 600 nghìn sản phẩm các loại; thép chế tạo đạt khoảng 150 nghìn tấn sản phẩm các loại.

Đến năm 2030, sản xuất linh kiện phụ tùng cơ khí kim loại đạt 1.000 - 1.200 nghìn sản phẩm và thép chế tạo đạt 250 - 300 tấn sản phẩm các loại.

Tỉnh Hưng Yên ưu tiên những lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ được tỉnh ưu tiên phát triển gồm cơ khí chế tạo, thiết bị điện - điện tử, dệt may - da giày, sản xuất và lắp ráp xe ô tô, công nghiệp công nghệ cao.
Tỉnh Hưng Yên ưu tiên những lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ được tỉnh ưu tiên phát triển gồm cơ khí chế tạo, thiết bị điện - điện tử, dệt may - da giày, sản xuất và lắp ráp xe ô tô, công nghiệp công nghệ cao.

Đối với lĩnh vực thiết bị điện, điện tử, tỉnh định hướng đến năm 2025, sản xuất linh kiện điện tử, vi mạch điện tử đạt sản lượng từ 12 triệu - 15 triệu sản phẩm các loại.

 Đối với vật liệu điện tử, linh kiện nhựa, cao su, chi tiết cơ - điện tử các loại đạt sản lượng 70 - 85 nghìn tấn sản phẩm. Sản xuất pin cho máy tính và thiết bị di động đạt 01 - 1,2 triệu Kwh.

Đến năm 2030, sản xuất linh kiện điện tử, vi mạch điện tử đạt sản lượng từ 19-21 triệu sản phẩm các loại. Đối với vật liệu điện tử, linh kiện nhựa, cao su, chi tiết cơ - điện tử các loại đạt sản lượng 110 - 125 nghìn tấn sản phẩm. Sản xuất pin cho máy tính và thiết bị di động đạt 1,5 - 1,7 triệu Kwh.

Đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ dệt may: Đến năm 2025, sản xuất xơ, sợi các loại đạt 30 - 40 nghìn tấn; vải dệt các loại đạt 65 - 70 triệu m2; chỉ thêu các loại đạt sản lượng 20-21 nghìn tấn; các sản phẩm cúc dập, khuy séc, nhãn mác, bao bì, giặt mài công nghiệp, vải bạt, dệt nhựa... đạt 100 - 150 triệu sản phẩm các loại.

Đến năm 2030, sản xuất xơ, sợi đạt 55 - 60 nghìn tấn; vải dệt các loại đạt 100 - 115 triệu m2; chỉ, thêu các loại đạt sản lượng 28 - 30 nghìn tấn; các sản phẩm cúc dập, khuy séc, nhãn mác, bao bì, giặt mài công nghiệp, vải bạt, dệt nhựa... đạt 230 - 235 triệu sản phẩm các loại.
Tỉnh Hưng Yên ưu tiên những lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ được tỉnh ưu tiên phát triển gồm cơ khí chế tạo, thiết bị điện - điện tử, dệt may - da giày, sản xuất và lắp ráp xe ô tô, công nghiệp công nghệ cao.

Đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ da giày: Đến năm 2025, sản xuất đế, mũ giầy đạt 18,5 -20 triệu đôi; phụ liệu cho ngành giầy đạt 20 - 30 tấn sản phẩm; Đến năm 2030, sản xuất đế, mũ giầy đạt 24,0 - 25,5 triệu đôi; phụ liệu cho ngành giầy đạt 50 - 60 tấn sản phẩm; Đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sản xuất và lắp ráp xe ô tô.

Đến năm 2025, sản xuất động cơ và chi tiết động cơ ô tô đạt 1 triệu - 1,2 triệu sản phẩm các loại; khung, thân, vỏ, cửa xe đạt 7.500 - 8.500 sản phẩm; dây điện, cụm điện các loại đạt 9 triệu - 10 triệu sản phẩm; linh kiện nhựa, cao su cho ô tô đạt khoảng 16 nghìn tấn.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/hung-yen-va-tham-vong-dua-nganh-cong-nghiep-ho-tro-vao-chuoi-cung-ung-toan-cau-post196166.html