hướng đặt bàn thờ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hướng đặt bàn thờ, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Tuổi Đinh Mùi – 2003, ban thờ tốt nhất đặt theo hướng Tây vì được Sinh khí. Nhưng nếu đặt hướng Đông bắc, tọa Tây Nam hoặc hướng Tây Nam tọa Đông Bắc cũng rất tốt vì được cả hướng và tọa.

Tuổi Nhâm Ngọ - 2002, tốt nhất là đặt ban thờ hướng Tây Bắc vì được Sinh khí. Còn muốn được cả hướng và tọa thì lại đặt theo hướng Đông Bắc hoặc Tây Nam.

Năm Giáp Tuất (tương ứng với năm 1994 dương lịch) có tiết Lập xuân vào ngày 24 tháng Chạp năm Quý Dậu. Vì năm âm lịch khởi đầu từ tiết Lập xuân (xem bài “Hướng ban thờ cho tuổi Giáp Tý”), nên tuổi Giáp Tuất – 1994 được tính cho những người sinh từ ngày 24 tháng Chạp năm Quý Dậu, đến ngày 4 tháng Giêng năm Ất Hợi. Tức từ ngày 4/2/1994 đến ngày 3/2/1995 dương lịch.Hướng đặt ban thờ tuổi Giáp Tuất – 1994

Năm Quý Dậu (tương ứng với năm 1993 dương lịch) có tiết Lập xuân vào ngày 13 tháng Giêng. Vì năm âm lịch khởi đầu từ tiết Lập xuân (xem bài “Hướng ban thờ cho tuổi Giáp Tý”), nên tuổi Quý Dậu – 1993 được tính cho những người sinh từ ngày 13 tháng Giêng, đến ngày 23 tháng Chạp năm Quý Dậu. Tức từ ngày 4/2/1993 đến ngày 3/2/1994 dương lịch.

Năm Tân Mùi (tương ứng với năm 1991 dương lịch) có tiết Lập xuân rơi vào ngày 20 tháng Chạp năm Canh Ngọ. Vì năm âm lịch khởi đầu từ tiết Lập xuân (xem bài “Hướng ban thờ cho tuổi Giáp Tý”), nên tuổi Tân Mùi – 1991 được tính cho những người sinh từ ngày 20 tháng Chạp năm Canh Ngọ, đến ngày 30 tháng Chạp năm Tân Mùi. Tức từ ngày 4/2/1991 đến ngày 3/2/1992 dương lịch.