khách du lịch Trung Quốc vào Quảng Ninh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khách du lịch Trung Quốc vào Quảng Ninh, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

70% khách du lịch Trung Quốc vào Quảng Ninh sử dụng dịch vụ chất lượng thấp. Hiện có nhiều lỗ hổng, bất cập trong công tác quản lý mô hình tour du lịch giá rẻ này.