UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công các tháng cuối năm 2021. Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất bồi thường, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư công. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố (có dự án đầu tư trên địa bàn thuộc mình quản lý) khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác kiểm đếm khối lượng giải tỏa; Xác minh nguồn gốc sử dụng đất; Lập phương án bồi thường, niêm yết công khai lấy ý kiến, hoàn chỉnh phương án trình Sở TN&MT phương án giá đất.

Sở TN&MT khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi Hội đồng thẩm định giá đất. 

Nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công ở tỉnh Khánh Hòa đang bị chậm tiến độ (Ảnh minh họa).
Nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công ở tỉnh Khánh Hòa đang bị chậm tiến độ (Ảnh minh họa).

Sở Tài chính - cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh khẩn trương thẩm định các hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tăng tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. 

Sở TN&MT và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện 5 năm (2021 - 2025) theo quy định.

Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết năm 2021 giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được giao. 

Đối với các dự án có quy mô lớn, các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn trong năm 2021 nhưng tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư chậm, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung giải ngân, xác định cụ thể các vướng mắc hiện do cơ quan nào đang xử lý, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện theo từng mốc thời gian cụ thể.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công như thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, triển khai kiểm soát chi vốn trong nước và đơn rút vốn của các nhà tài trợ bằng chứng từ điện tử, chữ ký số, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và hồ sơ yêu cầu rút vốn; Tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Được biết, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95 - 100% kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021. 

9 tháng năm 2021, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Khánh Hòa đạt 46,7% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao; Đạt 69,9% so với kế hoạch vốn được tỉnh giao thực tế.

Theo Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/khanh-hoa-day-manh-dau-tu-cong-nam-2021-60177.html