p/Bộ Y tế yêu cầu không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc để quảng cáo. Ảnh minh họap/ Bộ Y tế yêu cầu không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc để quảng cáo. Ảnh minh họa

Đây là nội dung được quy định trong Thông tư 31/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh của Bộ Y tế chính thức có hiệu lực ngày 1/1/2019.

Thông tư gồm 11 điều, trong đó quy định về nguyên tắc thực hiện; hình thức hỗ trợ; hồ sơ phê duyệt; thủ tục phê duyệt chương trình hỗ trợ thuốc; quy định về quản lý và sử dụng thuốc; chế độ phê duyệt, báo cáo và trách nhiệm của các bên.

Thông tư của Bộ Y tế ghi rõ, thuốc phải được chỉ định sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, được nhân viên y tế chỉ định sử dụng và cấp phát.

Khi chỉ định sử dụng thuốc trong chương trình hỗ trợ, cần ghi rõ thuốc được lĩnh từ nguồn thuốc hỗ trợ của cơ sở kinh doanh dược tại bệnh án hoặc đơn thuốc.

Thuốc được cấp phát trong chương trình hỗ trợ cần được bảo quản, lưu trữ tại khu vực riêng và có ký hiệu nhận biết là thuốc trong chương trình.

Trường hợp không sử dụng hết số thuốc đã được cấp phát, người bệnh hoặc gia đình người bệnh có trách nhiệm hoàn trả số thuốc chưa sử dụng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Việc tiêu hủy thuốc hết hạn, thuốc không bảo đảm chất lượng, thuốc bị hỏng, vỡ, thuốc do người bệnh hoặc người nhà người bệnh trả lại thực hiện theo các quy định của Bộ Y tế.

Đơn vị chịu trách nhiệm về việc tiêu hủy thuốc và kinh phí tiêu hủy thuốc thực hiện theo thỏa thuận được ký kết giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với các cơ sở kinh doanh dược thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc, Bộ Y tế yêu cầu không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc để quảng cáo, tiếp thị, hoặc thực hiện hình thức khuyến mại sản phẩm của mình cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người bệnh; cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng thuốc theo hợp đồng đã ký kết.

Theo giadinhmoi.vn