khu nghỉ mát InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khu nghỉ mát InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, cập nhật vào ngày: 11/12/2023

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã phát triển hàng loạt sáng kiến bền vững để bảo vệ sự đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà và phát triển ngành du lịch sinh thái bền vững trong khu vực.