khuôn mặt đen

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khuôn mặt đen, cập nhật vào ngày: 27/11/2021

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị nước ta, từ các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới từng người dân, đã vào cuộc với quyết tâm rất cao nhằm sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19...