kiểm nghiệm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kiểm nghiệm, cập nhật vào ngày: 23/01/2021

Một người tiêu dùng ở Hoà Bình tự bỏ tiền để kiểm nghiệm hàm lượng i-ốt có trong bột canh Hải Châu. Kết quả cho thấy, bột canh i-ốt hoàn toàn không có i-ốt.

Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo kết quả kiểm nghiệm 2 mẫu “thịt gà thái miếng” và “xương gà” sau khi gửi 2 mẫu này tới Viện Kiểm nghiệm ATTP Quốc gia.