UBND TP Hà Nội vừa có công văn số 2650/UBND-KTN, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung công tác phòng chống lũ quét và sạt lở đất, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất, quản lý bảo vệ rừng, hoạt động xây dựng trái phép trên đất rừng.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng ở khu vực sườn dốc, ven sông

UBND TP Hà Nội yêu cầu tập trung công tác phòng chống lũ quét và sạt lở đất

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố đối với công tác phòng, chống sạt lở, lũ quét và thực hiện ngay các giải pháp như: Tiếp tục tổ chức rà soát kỹ, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, doanh trại, nhà máy, xí nghiệp...

Đối với các khu vực đã phát hiện có dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, các đơn vị phải kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; Tổ chức hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chỗ ở theo quy định để ổn định đời sống cho các hộ dân bị thiệt hại hoặc phải di dời để phòng tránh sạt lở, lũ quét, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở.

Về lâu dài, TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã cần kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng, nhất là việc xây dựng nhà cửa, công trình ở khu vực sườn dốc, ven sông, suối, kênh rạch và vùng có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất; Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Các cơ quan có trách nhiệm tổ chức, rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất; Quản lý bảo vệ rừng; Hoạt động xây dựng (nhất là hoạt động xây dựng trái phép gây nguy cơ mất an toàn do sạt lở, lũ quét).

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thị xã, các công ty thủy lợi triển khai công tác đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, nhất là các khu vực trọng điểm, không để xảy ra sự cố bất ngờ gây thiệt hại về tính mạng của người dân.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng hướng dẫn người dân nhận biết nguy cơ, dấu hiệu có thể xảy ra sạt lở, lũ quét, cùng các biện pháp ứng phó để chủ động sơ tán, di rời trước khi xảy ra sự cố, giảm thiểu thiệt hại.

Thành phố cũng giao Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình sự cố, thiên tai, chỉ đạo, điều hành lực lượng thuộc quyền triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND TP và pháp luật nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản Nhân dân.

Diệu Linh

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/kiem-soat-chat-che-hoat-dong-xay-dung-o-khu-vuc-suon-doc-ven-song-233341.html?fbclid=IwAR2y9H0xtfttw39uI8N3V290H9P2NnI4qG9aGiKkdRbBX9eKMR2TMOnXL_Q