kinh doanh thương mại điện tử

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kinh doanh thương mại điện tử, cập nhật vào ngày: 26/01/2022

Hoạt động tìm kiếm, khai thác dầu khí; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam... thuộc diện khai và nộp thuế bằng ngoại tệ.