kinh tế của Việt Nam 2021

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kinh tế của Việt Nam 2021, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) vừa nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ 1,8% lên 2,3% trong năm 2020.