Có nhiều địa phương hiện nay có chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân phát triển kinh tế trang trại. Việc phát triển kinh tế trang trại thời gian qua đã cung ứng lượng lớn sản phẩm cho thị trường và góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

Tạo điều kiện cho trang trại phát triển, đầu tư mở rộng quy mô, từng bước phát triển gắn với mục tiêu sản xuất qui mô lớn
Tạo điều kiện cho trang trại phát triển, đầu tư mở rộng quy mô, từng bước phát triển gắn với mục tiêu sản xuất qui mô lớn

Nhiều chủ trang trại chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cơ giới hóa trong quá trình sản xuất giúp tăng năng suất lao động, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; chủ động liên kết doanh nghiệp để tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm với giá cả ổn định, đạt hiệu quả cao; đồng thời góp phần khai thác tốt tiềm năng đất đai và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động...

Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh việc chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho các chủ trang trại; hỗ trợ các trang trại tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để đẩy mạnh sản xuất; khuyến khích các chủ trang trại liên kết với doanh nghiệp nhằm bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Các địa phương cần khuyến khích các chủ trang trại liên kết hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng mã vùng trồng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/kinh-te-trang-trai-mang-lai-hieu-qua-cao-20220415064356.htm