Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng ACB khảo sát đầu tháng 1 này là 7,4%/năm áp dụng cho khoản tiền gửi từ 30 tỉ đổng trở lên tại kì hạn 13 tháng.
Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng ACB khảo sát đầu tháng 1 này là 7,4%/năm áp dụng cho khoản tiền gửi từ 30 tỉ đổng trở lên tại kì hạn 13 tháng.

Theo đó tại hai kì hạn 1 tháng và 2 tháng, lãi suất khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng được áp dụng đồng loạt ở mức là 3,2%/năm, trong khi các khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng khách hàng sẽ được hưởng các mức lãi suất chung là 3,05%/năm. Cũng tại hai kì hạn này, các khoản tiền gửi từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ đồng và từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng có lãi suất niêm yết lần lượt là 3,15%/năm và 3,2%/năm. Còn các khoản tiền gửi 5 tỉ đồng - dưới 10 tỉ đồng và từ 10 tỉ đồng trở lên có cùng lãi suất là 3,2%/năm.

Tại kì hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho các khoản tiền gửi khác nhau được ngân hàng ACB áp dụng trong khoảng từ 3,1%/năm đến 3,3%/năm thay vì có cùng mức là 3,6%/năm như tháng trước. Tương ứng có mức giảm từ 0,3 đến 0,5 điểm % cho mỗi khoản tiền gửi.

Ngân hàng ACB ngoài ra qui định mức giảm từ 0,4 đến 0,6 điểm % đối với tất cả các khoản tiền gửi có kì hạn 6 tháng và áp dụng dao động trong phạm vi lãi suất từ 4,4%/năm - 4,6%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi kì hạn 9 tháng, lãi suất ngân hàng ACB qui định từ 4,8%/năm - 5%/năm tùy thuộc các khoản tiền gửi tương ứng. Tương ứng với các mức giảm từ 0,2 - 0,3 điểm %.

Tương tự mức giảm từ 0,2 - 0,3 điểm % còn dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn 12 tháng và lãi suất được ấn định trong phạm vi từ 5,5%/năm - 5,7%/năm.

Ngoài ra từ kì hạn 15 tháng đến 36 tháng, lãi suất tiết kiệm được ngân hàng ACB đồng loạt điều chỉnh giảm 0,1 so với khảo sát đầu tháng 12/2020 và niêm yết chung mức là 6,2%/năm dành cho tất cả các khoản tiền gửi.

Bên cạnh đó, các khoản tiền gửi dưới 30 tỉ đồng tại kì hạn 13 tháng được áp dụng mức lãi suất huy động là 6,6%/năm. Còn với trường hợp khách hàng khi thực hiện gửi tiền từ 30 tỉ đồng trở lên tại kì hạn này sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất hiện nay tại ngân hàng ACB là 7,4%/năm. Hai mức lãi suất được qui định tại kì hạn này đều được giữ nguyên so với tháng trước.

Cũng trong tháng 1 này, tại các kì hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, lãi suất Ngân hàng ACB không đổi và duy trì ở mức 0,2%/năm.

Như vậy, mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng ACB khảo sát đầu tháng 1 này là 7,4%/năm áp dụng cho khoản tiền gửi từ 30 tỉ đổng trở lên tại kì hạn 13 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng ACB tháng 1/2021


 

Theo Mi Trần/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/lai-suat-ngan-hang-acb-thang-1-2021-cap-nhat-moi-nhat-20201231000000371.html