Trong đó lãi suất huy động tiền gửi cho cá nhân ấn định dao động trong khoảng 3.1-5.6%/năm. Cao nhất rơi vào mức là 5.6%/năm áp dụng đối với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, thấp nhất là 3.1%/năm dành cho khoản tiết kiệm 1-2 tháng, tính lãi vào cuối kỳ. Các khoản tiết kiệm này dành cho đối tượng khách hàng gửi tiền là VNĐ.

Đối với những đối tượng khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi VNĐ dao động trong khoảng 3-4.9%/năm. Mức 4.9%/năm dành cho khoản tiết kiệm 12 tháng trở lên. Còn đối với mức lãi thấp nhất là 3%/năm, đây là mức lãi suất dành cho khoản tiết kiệm 1-2 tháng.

Cới các khoản vay có mục đích khác nhau vẫn duy trì mức lãi suất ổn định, đồng loạt rơi vào 7.5%/năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 12/2020 đối với khách hàng cá nhân

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 12/2020 đối với khách hàng doanh nghiệp


Theo Trúc Lam/Doanhnhan.vn