Biểu lãi suất tiết kiệm thường, tiền gửi có kì hạn lĩnh lãi cuối kì niêm yết tại quầy được áp dụng trong phạm vi từ 3,25%/năm đến 5,5%/năm. Ngân hàng triển khai đa dạng các kì hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng.

Đồng thời tại VPBank, mỗi số tiền gửi khác nhau sẽ được hưởng lãi suất tiết kiệm riêng theo 5 khung tương ứng: dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng, từ 3 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng, từ 10 tỉ đồng đến dưới 50 tỉ đồng và từ 50 tỉ đồng trở lên.

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho các khoản tiền gửi dưới 300 triệu đồng dao động trong khoảng từ 3,25%/năm đến 5%/năm. Tiếp đó, khung tiền gửi 300 triệu đồng đến dưới 3 tỉ hưởng lãi suất từ 3,35% - 5,2%/năm. Khoản tiết kiệm từ 3 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng hưởng lãi suất 3,45% - 5,2%/năm; từ 10 tỉ đồng đến dưới 50 tỉ đồng lãi suất dao động từ 3,45% - 5,3%/năm.

Khung tiền gửi cao nhất từ 50 tỉ đồng trở lên được ưu đãi mức lãi suất cao nhất, niêm yết trong khoảng từ 3,45%/năm đến 5,5%/năm. Trong đó, mức lãi suất cao nhất là 5,5%/năm hiện được áp dụng tại kì hạn 24 tháng và 36 tháng.

Tiền gửi tiết kiệm trong thời gian ngắn 1-3 tuần được niêm yết với lãi suất 0,2%/năm. VPBank không áp dụng các kì hạn ngắn này đối với Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất VPBank tháng 12/2020 tiết kiệm tại quầy

Lãi suất VPBank tháng 12/2020 tiết kiệm onlineTheo Mộc Anh/Doanhnhan.vn